Funktionsnedsättning

Lättläst om matdistribution!

Målet för vår omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) är att den ska vara av god kvalitet och ge den enskilde möjlighet att leva som andra medborgare.

OF är till för dig som har rätt till hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialtjänstlagen, SoL.

Du kan ha en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

 

Personligt ombud
Genom landstinget kan du få ett personligt ombud som kan ge stöd och hjälp.
Läs deras broschyr här!


Kompiskortet för dig som behöver ha en kompis eller stödperson med dig på aktiviteter
Läs mer här!

 

Vi behöver fler kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättningar.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonVerksamhetschef
Eva Laub
0433-72051
Sida skapad 2010-04-09
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-11-13