Funktionsnedsättning

Målet för vår omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) är att den ska vara av god kvalitet och ge den enskilde möjlighet att leva som andra medborgare.

OF är till för dig som har rätt till hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialtjänstlagen, SoL.

Du kan ha en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Vi behöver fler kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättningar.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonVerksamhetschef
Eva Laub
0433-72051
Sida skapad 2010-04-09
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-12-19