Insatser enligt LSS-lagen

Om du behöver hjälp och stöd i ditt liv kan du ansöka om olika insatser enligt LSS. Du kontaktar en LSS-handläggare och talar om vad du ansöker om. Du kan skicka in en skriftlig ansökan direkt till LSS-handläggaren.  
Alla insatser är frivilliga och du bestämmer själv om du vill ansöka.
När LSS-handläggaren får in en ansökan ifrån dig görs en utredning om du tillhör personkretsen och om du har rätt till det du har ansökt om.
När utredningen är klar får du ett beslut från LSS-handläggaren.
Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. 

 
Insatserna för särskilt stöd och service är:
1. Råd och stöd
    (Denna insats ansöker du om hos landstinget) 
2. Personlig assistans
3. Ledsagare
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse
7. Korttidstillsyn
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 
9. Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad
10.Daglig verksamhet

Klicka här så kommer du till ansökan 

 

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonLSS-handläggare
Carina Jönsson-...
0433-72395


Handläggare LSS/SoL
Anna Forsback Lind
0433-72393
Sida skapad 2010-04-14
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-11-13