Korttidsvistelse

Syftet med korttidsvistelse är miljöombyte för dig och avlastning för dina föräldrar. Du kan vara på Vattnadalen en stund på dagen eller ett par dygn som återkommer regelbundet.

Stödet du får på Vattnadalen är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter.

Vi arbetar för att göra barnen och ungdomarna självständiga och delaktiga i samhället.

Aktiviteter planeras efter önskemål och barnen/ungdomarnas behov samt det som händer i samhället för tillfället.

Ibland har vi tema som vi arbetar efter under en längre period.

Vi brukar även delta i LSS-fritidens aktiviteter.

Du, dina föräldrar och din kontaktpersonal träffas två gånger varje år och gör en genomförandeplan. Där går vi igenom vad du behöver stöd med, hur du vill att vi utför det, vad du behöver träna på och på vilket sätt vi ska göra det.

Personalen på Vattnadalen har utbildning och kompetens om ditt funktionshinder och kan ge dig det personliga stöd du behöver.

Du ansöker om korttidsvistelse hos din LSS-handläggare.

Du betalar för maten när du är på Vattnadalen.

Räkning skickas en gång i månaden.

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonEnhetschef LSS-boende
Malin Wideberg
0433-72392


LSS-handläggare
Carina Jönsson-...
0433-72395


Handläggare LSS/SoL
Anna Forsback Lind
0433-72393
Sida skapad 2010-04-15
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2018-01-10