LSS

LSS-lagen på lättläst

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I lagen står att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.
Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättningar.

En av de lagarna är socialtjänstlagen. Vissa personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen.
För att du ska få hjälp och stöd utifrån LSS-lagen måste du tillhöra någon av de tre personkretsarna.

Tillhör du någon av personkretsarna har du rätt att ansöka om insatser enligt LSS. Det finns tio stycken insatser i LSS-lagen. 
Du har rätt till insatser om du har ett behov och du inte får behovet tillgodosett på annat sätt.

LSS-handläggaren i kommunen bedömer om du har rätt till insatsen som du har sökt.

 Om du behöver hjälp och stöd i ditt liv kan du ansöka om olika insatser enligt LSS. Du kontaktar en LSS-handläggare och talar om vad du ansöker om. Du kan skicka in en skriftlig ansökan direkt till LSS-handläggaren.
Alla insatser är frivilliga och du bestämmer själv om du vill ansöka.
När LSS-handläggaren får in en ansökan ifrån dig görs en utredning om du tillhör personkretsen och om du har rätt till det du har ansökt om.
När utredningen är klar får du ett beslut från LSS-handläggaren.
Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Insatserna för särskilt stöd och service är:
1. Råd och stöd
(Denna insats ansöker du om hos landstinget)
2. Personlig assistans
3. Ledsagare
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse
7. Korttidstillsyn
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad
10.Daglig verksamhet

 

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonLSS-handläggare
Carina Jönsson-...
0433-72395


Handläggare LSS/SoL
Anna Forsback Lind
0433-72393
Sida skapad 2010-04-14
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2018-01-10