Personliga ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från olika organisationer för att leva ett själständigt liv. Genom samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner, Landstinget och Försäkringskassan finns servicen personliga ombud som bland annat kan hjälpa och stötta dig vid kontakt med myndigheter.
Det personliga ombudet arbetar på ditt uppdrag och är inte knuten till någon myndighet. Det personliga ombudet för ingen dokumentation och det är frivilligt och kostnadsfritt att ha kontakt med ombudet. 

För mer information följ länk till webbplatsen,  eller kontakta ombuden på tel. 0372-144 25.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-20
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2018-01-10