Hemsjukvård

Lättläst om sammanhållen journal!

Lättläst hos Socialstyrelsen!

Du har rätt att få hemsjukvård i det egna hemmet om du på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till närmaste vårdcentral.

Hemsjukvård kan du få oavsett ålder eller diagnos. Den utförs av distrikts- och sjuksköterskor eller delegerade undersköterskor.
Det är kommunens sjuksköterska som avgör om du har rätt till kommunal hemsjukvård.

Exempel på hemsjukvårdsinsatser kan vara:

* Handleda och ge hälsoråd

* Såromläggningar och provtagningar

* Föreskriva vissa läkemedel

* Hjälp med läkemedelshantering

* Prova ut och föreskriva vissa hjälpmedel

* Ge god vård i livets slutskede

Telefon sjuksköterska söder 0433-721 81, 721 87

Telefon sjuksköterska norr 0433-723 33, 723 31 

Värdighetsgarantier inom hälso- och sjukvård
Det finns 3 värdighetsgarantier inom socialnämndens verksamhetsområde.  

Länk till samtliga tjänstegarantier/värdighetsgarantier

GTranslate

KontaktpersonVerksamhetschef
Eva Laub
0433-72051


Enhetschef sjuksköterskegruppen
Kristina Davidsson
0433-74602
Sida skapad 2010-04-12
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2017-03-14