Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde.

 

MAS ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner samt kontrollerar att dessa följs och är kända i verksamheten. MAS följer också upp vad som händer i verksamheten och redovisar detta i socialnämnden.

 

Praktiskt innebär ansvaret bland annat att MAS ansvarar för att skriva rutiner och instruktioner för:

* Avvikelserapportering

* Att kontakt tas med läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det.

* Läkemedelshantering, så att den är säker och ändamålsenlig

* Delegerade vårduppgifter så dessa är säkra för patienten

* Att medicinsk utrustning hanteras och kontrolleras på ett säkert sätt

* Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i författningen om informationshantering och journalföring

MAS ansvarar för anmälan och utredning till socialnämnden av Lex Maria.

 

Om du har synpunkter eller frågor på vården eller bemötande så är du välkommen att kontakt mig.

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMedicinskt ansvarig sjuksköterska
Lars-Ola Bohlin
0433-72056

 

Sida skapad 2010-08-20
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2017-03-14