Kostenheten

Kostenheten i Markaryds kommun ligger under socialförvaltningen och ansvarar för kosten inom skola/förskola och äldreomsorg.

Kostenheten består av en administrativ enhet, skolrestauranger, äldrekök, där arbetar cirka 29 personer med att planera, tillaga och servera mat via 6 tilllagningskök och 4 mottagningskök till kommunens skolbarn, förskolebarn och äldre. Här lagas cirka 1700 portioner varje dag.

Kostenheten arbetar utefter antagen kostpolicy (2013..) samt följer livsmedelsverkets rekomendationer om bra mat i förskolan, skolan och för äldre.

Måltider i förskolan
Måltider i skolan
Måltider inom äldreomsorgen

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKostchef
Eva Niklasson
0433-73603
Sida skapad 2013-12-19
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2018-08-30