Måltider i skolan

Måltider i skolan – Skollunch samt frukost och mellanmål till barn på fritids

Vårt mål är att servera måltider som är goda och näringsriktiga, men som också ger en insikt om vad bra mat är. Vi tillagar mat av rena råvaror, väljer fiberrika och fettfattiga livsmedel. De hel- och halvfabrikat som används är av hög kvalitet, med ett innehåll av kända råvaror.

Vi vill givetvis ha nöjda matgäster, men vi ser även oss som en del av skolan. Vi vill bidra till elevernas välbefinnande att må bra, växa, tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och dessutom få insikt om kostens betydelse i ett längre hälsoperspektiv.

Skollunchen:
Enligt skollagen är vi skyldiga att erbjuda skolbarnen en näringsriktig skollunch kostnadsfritt.
I Markaryds kommun följer vi livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i skolan. Lunchen ska vara varierad och ge ca 30% av barnens energi- och näringsbehov.

Bra måltider är mer än bara mat
En måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har livsmedelsverket tagit fram en modell i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

I fråga om skolmåltider omfattas två pusselbitar i modellen av lagkrav – maten ska vara näringsriktig och säker. Att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen och komma eleverna tillgodo. Måltiden bör också vara socialt och miljömässigt hållbar. Med integrerad menas att måltiden är en del av skoldagen och tas tillvara som resurs i den pedagogiska verksamheten.

Näringsaspekter av särskild betydelse är:

Kolhydraterna i maten bör vara av god kvalité, dvs fullkornsprodukter, rotfrukter och grönsaker. Skolan bör inte tillhandahålla söta produkter, utan underlätta för eleverna att göra hälsosamma val.

Fettkvaliten i skollunchen ska vara bra. Vi ska minska innehållet av mättade fetter, därav valet av lättmjölk och mellanmjölk i skolan, och öka mängden fleromättat fett och välja oljor och fetter baserade på tex rapsolja, därav valet av bordsmargariner.

Livsmedelsval
I så stor utsträckning som möjligt lagas all lunch från grunden, med så få helfabrikat som möjligt.

Vi har ett mål på att 25% av våra inköp skall komma från ekologiska råvaror. Våra inköp styrs av gemensamma upphandlingar inom Kronobergs län.

Integrerade skolmåltider
Skollunchen är en del i det pedagogiska arbetet och Pedagogiska måltider inom skolan ska bidra till att ge barnen en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat. Barnen behöver vuxna som förebilder och stöd.

Specialkost
Till barn som behöver specialkost pga allergi / intolerans lagar köken specialkost på ordination av läkare/skolsköterska. Intyg skall lämnas vid varje läsårs start.
Barn som ej äter griskött/nötkött erbjuder vi anpassad kost eller vegetariskt alternativ.

Mat på Fritids:
Frukosten skall ge ca 25% av energi och näringsbehov och mellanmålet 15%.
Exempel på bra mellanmål är två smörgåsar med pålägg, ett glas mjölk och frukt. Skolan skall erbjuda råvaror som främjar en hälsosam livsstil och vi väljer i första hand livsmedel som uppfyller kriterierna för nyckelhålsmärkning.

Våra tillagningskök:
Strömsnässkolans kök
Huneskolans kök
KCMs kök

Våra mottagningskök:
Traryds skola
Timsforsskola

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKostchef
Eva Niklasson
0433-73603
Sida skapad 2014-08-19
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2017-11-13