Kvalitet

Lättläst hos Socialstyrelsen!

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Markaryds kommun

Klicka på denna länk för att komma till dokument som beskriver systemet!

Kvalitetsjämförelser
 

Utvärderingar inom vård och stöd
Ett antal kvalitetsjämförelser görs på nationell nivå.
Socialstyrelsen har en central roll i dessa jämförelser.
De viktigaste kvalitetsjämförelserna är:

- Kommunens Kvalitet i Korthet
- Nationell brukarundersökning
- Äldreguiden
- Öppna jämförelser

 

Kommunens Kvalitet i Korthet
Ca 200 kommuner deltar i denna jämförelse, som omfattar valda delar av kommunernas verksamheter. Den omfattar socialtjänst, skola/förskola, badhus, bibliotek med mera.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ansvarar för denna jämförelse.

Länk till annan sida!

 
Äldreguiden
Särskilt boende

Hemtjänst


Öppna Jämförelser

Länk till Socialstyrelsens hemsida!

 
Omsorg om de mest sjuka äldre
Klick här för att läsa mer på SKL:s hemsida!

 

 

Andra språk/Other Languages

Värdighetsgarantier/Socialnämndens tjänstegarantier

Socialnämnden har sex värdighetsgarantier som gäller för olika delar av verksamheten.
Du hittar garantierna här!

 

Sida skapad 2012-06-27
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-11-06