Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Enligt 13 kap 8 § Trafikförordningen (1998:1276) kan rörelsehindrade personer som kör motordrivet fordon ansöka om särskilt parkeringstillstånd. 
En rörelsehindrad person som inte själv kör bil kan få parkeringstillstånd endast om personens hjälpbehov är stort och han/hon inte kan reda sig själv medan bilföraren parkerar efter att ha hjälpt personen ut från bilen. 

Parkeringstillstånd söks  i den kommun man är folkbokförd. Tillståndet gäller sedan i hela riket.
 
För att söka parkeringstillstånd behövs följande:
 
-Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
-Särskilt läkarintyg med uppgift om sjukdomens art, varaktighet och hur långt personen kan förflytta sig. Blankett för intyget medföljer blanketten för ansökan om parkeringstillstånd.
-Foto c:a 3 x 4 cm.
 
Ansökningsblanket kan fås från handläggaren eller i kommunhusets reception. Kontaktuppgifter finns i denna sidas högerspalt.

Länk till ansökningsblankett att ladda ner finns också i högerspalten.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonTeknisk handläggare
Kerstin Andersson
0433-720 80
Sida skapad 2010-06-24
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2017-11-14