Rehabilitering

Vad innebär kommunal rehabilitering ?
I Markaryds kommun bedrivs rehabilitering i hemmet under ledning av sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.
Träningen utgår från en individuell vårdplan som sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut gör upp tillsammans med patienten.
Hemrehabilitering innebär målinriktade, tidsbegränsade insatser.
Utifrån rehabiliteringsmålen sker behandlingsinsatser samt handledning av berörd hemtjänstpersonal och närstående.

Tidsperiod och kostnad
Rehabiliteringsperioden pågår oftast i tre veckor. Utvärdering sker efter avslutad behandling.
Avgift : 300 kronor i månaden . Maxtaxa finns

Kriterier :
• Bosatt i Markaryds Kommun
• Nytillkommet rehabiliteringsbehov till följd av sjukdom eller skada bedömd av sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut
• Är motiverad till rehabilitering i eget boende
• Klarar att under handledning följa instruktioner
• Närstående är införstådda med vad hemrehabilitering innebär
• Uppfyller kriterierna för hemsjukvård, dvs har ett långvarigt behov av vård och av hälsoskäl inte kunna ta sig till vårdcentral

Vill du veta mer ?
Ring rehabenheten under telefontid måndag- fredag kl. 7.30-09.00 telefonnr : 0433- 724 22

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef sjuksköterskegruppen
Kristina Davidsson
0433-74602
Sida skapad 2014-04-23
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-10-30