Verksamheter finansierade av Markaryds Samordningsförbund

"FRAMSTEGET"

”FRAMSTEGET” är en förstärkt verksamhet där individuella stöd- och motiverande samtal står i fokus. De enskilda samtalen ska utifrån individens behov och förmåga, ge olika verktyg som kan leda till egen försörjning. Samtalen ska ge deltagarna möjlighet att stärka sin självkänsla och väcka sina inre resurser för att kunna förändra sin livssituation. En viktig del i verksamheten är kontinuerliga samordnade flerpartsmöten med berörda myndigheter.

   "En liten bit i taget och du kan komma långt"

   "ARBETSPRAKTIKEN"

"ARBETSPRAKTIKEN" är en verksamhet där deltagarna får arbetslivserfarenhet och referenser att komma närmare arbetsmarknaden. Praktiken utgår ifrån deltagarnas egna behov och resurser.  

"Allt stort börjar med något litet"

  "AKTIVITETEN"

 ”AKTIVITETEN” är en gruppverksamhet där verksamheten bedrivs med fokus på att erbjuda kompetenshöjande sysselsättning för att motverka passivt bidragsberoende. Deltagarna medvetandegörs vad som krävs för att etablera sig på arbetsmarknaden men erbjuds även kunskap hur hälsofrämjande insatser kan förändra livssituationen. Om personer under en längre tid får möjlighet att utveckla egna intressen och färdigheter samt genom gruppsamverkan får inspiration att söka nya möjligheter, ger det resultat. Förutom gruppverksamhet ges även enskilda stöd- och motiverande samtal, kartläggning av deltagaren, samordnade flerpartsmöten med berörda myndigheter, arbetsträning, praktik och psykosocial utbildning.

"Gruppverksamhet för dig som vill se nya möjligheter"

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-11-04
av Rosemarie Thurn
Senast uppdaterad 2012-06-13