Aktuella arbeten

PÅGÅENDE ARBETEN

Sluttäckningen av Alandsköp påbörjad, etapp 1 och 2. Dessa etapper blev klara hösten 2014. Hela sluttäckningen ska vara genomförd senast 2019.

FÄRDIGA ARBETEN

GC-väg Ola Mårtenssons väg. En ny gång- och cykelväg har anlagts utmed befintlig väg mellan Drottninggatan och Sparbankshallen. Den blev klar i augusti 2014.

I och med detta finns ytterligare GC-väg hela sträckan från Markaryd till Timsfors, förutom utmed den större Ljungbyvägen väg 520.

Röda Bolsgatan Traryd. Vi har lagt om VA-ledningar. Blev klart i sepember 2014.

Alandsköp, nybyggnad av omlastningsfickor
. Omlastningsfickor i betong för trä-, metall och kompost samt för hushållsavfall. Detta blev klart hösten 2014.

Järnvägsgatan i Markaryd. Vi har under hösten 2014 lagt om dagvatten- och avloppsledningar utmed gatan samt serviser till fastigheter. I projektet ingick även justering av gatans höjd samt asfaltering av hela sträckan från Kronobergsgatan till Nygatan.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2010-09-14
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2015-01-09