Sök

Angående ev. problem vid upphämtning av hushållsavfall

Vår ordinarie chaufför för avfallshämtning är tyvärr sjuk.
Så med kort varsel har Ohlssons placerat ut en ersättare för honom.
Vi ber er därför ha överseende om det skulle uppstå problem eller fördröjning med er sophämtning. Vänligen kontakta oss på telefonnummer 0433-72000 om ni inte fått ert hushållsavfall hämtat.”

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-09-29
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-09-29