Anhörigutbildning/träff

Syftet med dessa träffar är att erbjuda utbildning, stöd, uppmuntran och tillsammans med andra anhöriga kunna utbyta erfarenheter. Föreläsare är demenssjuksköterska Elisabeth Malmehag och psykiatrisjuksköterska Jennie Kumpula

Onsdagar, Mellangård, Kvarngatan 23 i Markaryd kl. 17.00 – 19.00.

7/3 Vad innebär demenssjukdom, vi informerar om olika demenssjukdomar och tar upp lite om vilka mediciner som används.

14/3 Vad innebär ångest, oro depression och förvirringstillstånd?

21/3 Vilken hjälp och stöd kan kommunen erbjuda? Kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare och assistent berättar vad de kan erbjuda. Dagverksamheten ”Stigen” och personal från våra demensboende berättar om sin verksamhet.

28/3 Vi pratar om bemötande

Se hela inbjudan här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-02-26
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-02-26