ANLÄGGNINGSARBETE - Smedjegatan, Markaryd

Det kommer utföras anläggningsarbete utmed Smedjegatan i Markaryd från och med onsdagen den 26/9 till och med onsdagen 31/10. En ny gång- cykelvägsöverfart ska anläggas samt beläggning och belysning på gång- och cykelvägen mot Bovägen.
Smedjegatan kommer att vara helt avstängd i höjd med Hansens väg fram till korsningen Skulptörvägen. Följ orange hänvisning under utförandetidens gång.

Vid frågor kontakta Ellenor Jacobsen, enhetschef VA/Gatuenheten, ellenor.jacobsen@markaryd.se alternativt 0433-724 10 eller gatupersonal via kommunens växel 0433-720 00

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-09-27
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-09-27