Årsredovisning, budget mm

 

Här presenteras Markaryd kommuns årsredovisning som innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. En närmare redogörelse för budgetutfallet och verksamheten i respektive nämnd ges i de bakomliggande verksamhetsberättelserna för respektive nämnd. En mer översiktlig redovisning ges i publikationen "Året som gått".
Förutom dessa båda publikationer redovisas kommunens budget för innevarande år.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2013       Året som gått 2013     
                                    Kvalitetsredovisning 2013

Årsredovisning 2014       Året som gått 2014
                                    Kvalitetsredovisning 2014

Årsredovisning 2015       Året som gått 2015 
                                    Kvalitetsredovisning 2015

Årsredovisning 2016       Året som gått 2016
                                    Kvalitetsredovisning 2016

Årsredovisning 2017      Året som gått 2017
                                   Kvalitetsredovisning 2017
              

Delårsbokslut

Delårsbokslut 2017       

Budget 2018

Budget 2018 EFP 2019--2020

Agenda 2030

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-05-22
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-05-22