Asfaltering återställning fibergrävning

Asfaltering kommer ske under vecka 27 och 28 på övergrävningar på de större och mer trafikerade vägarna samt genomfarter i hela kommunen.

Asfaltsläggarna har semester v 29-31 och återupptar arbetet igen v32.
Vi hoppas på att detta minimerar störningarna i vägnätet som schakterna orsakat inför sommaren.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-06-30
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2016-09-07