Sök

Badvattenkvalitén i Getesjön och Tovhultsbadet

Den 19 juli gjordes provtagningar av badvattenkvalitén vid badplatsen i Getesjön och vid Tovhultsbadet. Resultatet av provtagningarna påvisade förhöjda halter av bakterier vilket klassades som att vattnet är tjänligt men med anmärkning, det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Det bedöms inte göra någon hälsorisk att bada i vattnet, men det sker på egen risk därav anledningen till att badskylten om avrådan från bad fortsättningsvis sitter uppsatt. Nästa provtagning kommer att ske 160802.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-07-25
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-10-11