Bättre elförsörjning med ny kabel, ny station och omkoppling i elnätet

Under hösten har E.ON haft en del driftproblem i elnätet som medfört att många kunder i Markaryd, Strömsnäsbruk och Timsfors drabbats av strömavbrott.

Här förklarar E.ON varför det blivit så här och berättar att det snart kommer att bli bättre.

Kabelbyte
I Strömsnäsbruk har en dålig kabel orsakat strömavbrott. Denna planerar vi att byta ut i början av nästa år, när det är gynnsamma väderförhållanden. Kabeln är förlagd från Mjärydsvägen mot Nils Dackevägen och vi måste utföra grävarbeten där när vi byter kabeln.

Omkoppling
Ett fel i en av våra elnätstationer i Strömsnäsbruk, samt ett kabelfel i Markaryd har gjort att Markaryd och Timsfors drabbats av strömavbrott. Kabelfelet är nu åtgärdat och elnätet är åter normalkopplat.

Ny elnätsstation
Ett stort område i norra Markaryd och delar av Timsfors får strömmen från samma station i Markaryd, detta gör att många kunder drabbas samtidigt när något fel uppstår. Vi har byggt en ny station väster om Timsfors som vi håller på att ta i drift. Boende i Timsfors kommer att kopplas in på denna nya station under nästa år.

Framöver kommer kabelbytet, den nya stationen i Timsfors och omkopplingarna som beskrivs ovan att ge högre driftsäkerhet och en bättre strömförsörjning. Strömavbrott kan man dock aldrig helt försäkra sig mot. Vårt mål är att underlätta för dig som kund. Det hoppas jag att vi kan leva upp till från och med nu. Avslutningsvis vill jag tacka för ditt tålamod, och ser nu framåt med tillförsikt.

Har du frågor?
Om du undrar något är du alltid välkommen att ringa oss på 020-22 24 24 eller mejla till kundservice@eon.se.

Med vänlig hälsning
Håkan Gunnarsson, Regionchef
E.ON Sverige AB

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-12-22
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-03-25