Sök

Beläggningsarbete

Det kommer utföras beläggningsarbete utmed Ulvarydsvägen i Markaryd, från v 117 till Anders Anderssons väg, från och med tisdagen den 28/11.
En körbana av vägen kommer att vara tillgänglig hela tiden.
Flaggvakter kommer vara placerade vid infarten från v117.
Det kan komma att uppstå köer.

Vid frågor kontakta Ellenor Jacobsen, enhetschef VA/Gatuenheten 0433-724 10 eller arbetsledare gatuavdelningen via kommunens växel 0433-720 00

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-11-14
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-11-14