Budgetberedningens förslag till budget 2013 och EFP 2014-2015

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas..
>> 2012-10-01 Alliansens budgetförslag Slutversion
>> Budgetberedningens förslag till budget 2013 och EFP 2014-2015

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-10-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2012-12-04