Budgetberedningens förslag till Budget 2014

Igår presenterades budgetberedningens förslag till budget för 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att anta Alliansens förslag vilket nu går vidare till MBL-förhandling, varefter ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut den 22 oktober. Budgeten klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 28 november.

>> Alliansens budgetförslag Slutversion >> Budgetberedningens förslag

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-10-08
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2013-12-04