Deponering av trädgårdsavfall

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall på kommunens allmänna platsmark. Överträdelse kommer att beivras.
 
Fastighetsenheten

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2011-07-27
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2011-09-08