Ett första steg mot tågtrafik Hässleholm-Markaryd-Halmstad

Den 27/2 2014 undertecknade kommunstyrelseordföranden i Hässleholms, Markaryds, Laholms och Halmstad kommuner skrivelser till Regionstyrelserna i Skåne, Halland och södra Småland angående tågtrafik mellan Hässleholm-Markaryd –Halmstad.

De 4 kommunerna vill att de ansvariga regionerna gemensamt snarast studerar alternativa möjligheter till tågtrafik mellan Hässleholm och Halmstad.

Upplägget bygger bland annat på genomgående Pågatågstrafik från Hässleholm till Halmstad med varannan timmestrafik, vilket innebär att behovet av infrastrukturinvesteringar i Halland blir ringa och där det skulle kunna fungera med ett (1) nytt tågfordon.

Trafikupplägget skulle, om det genomförs, skapa möjligheter till resande med tåg mellan nordöstra Skåne/Blekinge och Halmstad/Göteborg där det finns ett stort potentiellt resandeunderlag.

Förhoppningen är att regionerna ska kunna genomföra studien under innevarande år.

>> Läs mer

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-02-27
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-06-14