Sök

Feriearbete 2017

Feriearbete riktar sig till dig som inte har fått något sommarjobb och som går ut 9:an eller första eller andra året på gymnasiet. Syftet med den kommunala satsningen på feriearbeten är att ge ungdomar en introduktion in i arbetslivet som också kan underlätta framtida yrkesval. För Markaryds kommun innebär det en möjlighet att presentera sin verksamhet och väcka intresset hos ungdomar att så småningom välja att arbeta inom den kommunala verksamheten.

Ansökningstid: 20 februari t.o.m. 31 mars

Vem kan söka feriearbete?
För möjlighet till feriearbete krävs att du
• är skriven i Markaryds kommun
• Du har fyllt 15 år
• Du har inte fyllt 18 år och fyller inte 18 år 2017
• För asylsökande ungdomar krävs samordningsnummer från skatteverket och AT-UND (ett undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd). Läs mer om AT-UND på Migrationsverkets hemsida.

Feriearbete erbjuds under 3 veckors perioder där arbetstiden är 4 timmar/dag = totalt 60 timmar.

Period 1: 12/6-30/6
Period 2: 3/7- 21/7
Period 3: 24/7- 11/8

Du som erbjuds arbete under första perioden behöver "jobba in" midsommarafton 24 juni (6 timmar) om du vill ha fullt betalt för hela första perioden. Detta görs efter överenskommelse med arbetsledare, inget helgarbete får göras! Ingen lunchersättning utgår från kommunen.

Timlönen baserar sig på åldern och utbetalningen sker i regel månaden efter avslutat arbete. Feriearbete finns bland annat inom barnomsorg, vaktmästeri och parkförvaltning, vård och omsorg, kök, lokalvård, inom föreningslivet med mera. ). Du ska inte arbeta under helger.

Utbetalning av lön
Närvarotimmar redovisas på anställningsavtal/närvarorapport. Lön utbetalas när underlag skickats in till personalavdelningen.

Om du vill arbeta med barn, krävs utdrag ur belastningsregistret. Du kan skicka efter ett utdrag, redan nu, se här.
Det är också viktigt att komma ihåg att kommunens ferieplatser endast är till för de ungdomar som inte får något annat sommarjobb.

Efter ansökningsperioden, kommer vi att matcha ansökningar mot arbetsställen, och sen kommer du så snart som möjligt att få information om du erbjudits ett sommarjobb och i så fall vilket. Du får då tacka "ja" eller "nej" till den plats du har erbjudits. Observera att om du inte tackar "ja" till erbjuden plats, så förlorar du din plats.
Alla som söker och är lämpliga ska erbjudas plats.
Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunhusets reception samt skrivas ut från Markaryds kommuns hemsida.
 
>>> Blankett, feriearbete 2017 Markaryds kommun
 

 
Kontakt:
Damira Turcinhodzic
Tfn:0433-724 18
E-post: damira.turcinhodzic@markaryd.se   

Torgny Eriksson
Tfn:0433-738 43
E-post: torgny.eriksson@markaryd.se

Björn Bergvall
Tfn:0733- 720 45
E-post: bjorn.bergvall@markaryd.se

Jasmin Mrgic
Tfn: 0433-722 15
E-post: jasmin.mrgic@markaryd.se

GTranslate

Artikel skapad 2017-02-17
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-03-21