Förening för fiberoptik

För några veckor sedan bildades en ny fiberförening i kommunen som antog namnet Markaryds Öst Fiberförening.

Ett antal personer har under en längre tid arbetat med rekrytering av styrelsemedlemmar, områdesombud, byombud, projektorganisation, kontakter med länsstyrelsen, kommunen, kommunikationsoperatörer m m.

En hemsida har tagits fram, markarydsfiber.se, som är under utveckling. Sidan innehåller bra och viktig information om fiberområden, föreningarnas kontaktpersoner, intresseanmälan för anslutning till fiber m m.

Sidan kommer att vara tillgänglig och kunna nyttjas för alla övriga fiberföreningar som bildas eller är under uppstart.

Vi arbetar gemensamt för att ingen ska hamna utanför. Målet är att, alla som är medlemmar i en fiberförening, ska få möjligheten att ansluta sig till fiber mot en inkopplingsavgift.

Ytterligare 2 st fiberföreningar är under uppstart och arbete påbörjas nu med att komma ut med information, hålla informationsmöten, forma fiberområden, få ut intresseanmälningar m m, för att kunna bilda fiberföreningar, som är en förutsättning för att få statliga stödpengar för fiberprojekt på vår landsbygd. Information kommer att läggas ut på markarydsfiber.se

Markaryds Öst Fiberförening kommer att bjuda in boende/fritidsboende i området, se markarydsfiber.se, till ett medlems/informationsmöte Onsdagen den 19 augusti i Folkets Hus, Strömsnäsbruk.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-07-10
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-09-28