Företagsklimatet i Markaryd – bäst i Sverige!

Markaryd får högst betyg av alla kommuner i Sverige vad gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna. Dessutom får Markaryd högst betyg av alla kommuner i landet i fem övriga delfrågor.

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultaten av de enkätsvar man fått in från den enkät som skickats ut till ca 67 000 privata företag i landets kommuner.

- Det här är frukten av ett långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. Jag gläds med alla företagare, tjänstemän och politiker som varit delaktiga i arbetet för att få ett bra företagsklimat i Markaryd. Det är tack vare denna goda samverkan vi får så bra omdömen.

De omdömen som Markaryd får i årets enkätsvar är otroligt positiva. I tolv av de 17 delfrågorna placerar sig Markaryd på topp 10-listan i landet och i hela 15 av de 17 delfrågorna är Markaryd bäst i Kronobergs län. Omdömena från företagarna förbättras dessutom i alla delfrågorna utom en.

- Resultaten visar att vi jobbar framgångsrikt med näringslivsfrågorna i många grupperingar, säger Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef i Markaryds kommun. När man träffas och gör saker tillsammans lär man känna varandra och får lättare en samsyn kring både problem och möjligheter. Sedan är det viktigt att kommunen visar på betydelsen av ett blomstrande näringsliv som genererar välfärd och tillväxt.

Förutom det sammanfattande omdömet får Markaryd högst betyg bland landets kommuner vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande, kommunens service till företagen, dialog mellan företag och kommunledning, företagens egna initiativ och tillgång till mark och lokaler. Vad gäller tjänstemännens attityder till företagande samt kommunens tillämpning av lagar och regler upplevs Markaryd som näst bästa kommun i landet.

- Det här visar att vår satsning på chefer och ledare liksom på en organisation där våra företag och kommuninvånare sätts i centrum har varit riktig, konstaterar Bengt Germundsson. Som kommunal myndighet måste man förstå att uppdraget är att vara en serviceorganisation som är till för att underlätta vardagen för våra företag och kommuninvånare.

>> Sammanfattning enkätfrågor

>> Sammanfattning omdömen

>> www.svensktnaringsliv.se

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-05-27
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-07-10