Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering – samrådsredogörelse

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-11, § 81, att ställa ut förslaget till ändrade föreskrifter för avfallshantering för samråd under tiden 2013-06-18-08-25.

>> Kungörelse om utställning av förslag till avfallsföreskrifter
>> Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering – samrådsredogörelse
>> Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-10-18
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05