Förstelärare Ma/No 1-7 alt. 4-9 Markaryds kommun (2018-03-04)

Refnr:11/18 (anges i ansökan)

I Markaryds kommun finns 900 medarbetare som tillsammans jobbar för kommunen och kommuninvånarnas bästa. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som alla är en viktig del av vår verksamhet och som ska ha möjlighet att både utveckla verksamheten och sig själva. Alla anställda erbjuds en god arbetsmiljö och har möjlighet till friskvårdsbidrag. Som anställd i Markaryds kommun har du bra försäkringar, pensions- och semesteravtal. Markaryds kommun har en god ekonomi och står väl rustad för att möta framtiden.
Välkommen att bli vår medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du arbeta som grundskollärare med försteläraruppdrag i ett positivt arbetslag med engagerade lärarkollegor? Har du ambitioner och ett genuint intresse att åstadkomma resultat och ständigt själv utvecklas tillsammans med andra? Tycker du om att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier såsom kuratorer, specialpedagoger, SvA-lärare, fritidsledare och IKT-pedagoger med elevens hela utveckling i centrum? Då är det just dig vi vill välkomna i vårt arbetslag på Strömsnässkolan F-6. Du ansvarar för planering, uppföljning och utvärdering av undervisning och verksamhet. Strömsnässkolan strävar efter en inkluderande helhetssyn kring varje enskild elev och undervisningen planeras och anpassas efter elevens behov och förutsättningar.

Huvuddelen av tjänsten är undervisning och klassrumsnära arbete i syfte att utveckla undervisningen och nå högre måluppfyllelse för eleverna. Du är intresserad av att initiera och stimulera till ämnesutveckling och tillsammans med kollegor utveckla de didaktiska delarna av undervisningen.

Som pedagog bedriver du ett aktivt värdegrundsarbete och arbetar utifrån relevant forskning. Du bidrar också med utveckla mötesplatser för pedagogiska diskussioner på skolan samt handleder annan personal på skolan för ökad spridning av erfarenhet och kunskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig grundskollärare med kompetens, erfarenhet och förmåga att möta eleverna individuellt och sprida en positiv stämning i ditt möte med dem. Du är öppen för olika arbetssätt och flexibel i samarbetet med ledning och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet liksom förmåga att bygga förtroendefulla relationer till elever, personal och föräldrar. Ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt är ett grundläggande krav.

Vi vill vidare att du som söker har förmågan att tänka nytt och tycker om att utveckla och utvecklas på en skola i förändring. Du är idérik och villig att söka pedagogiska vägar tillsammans med elever, kollegor och föräldrar.

Dessutom söker vi följande kvalifikationer hos dig som förstelärare:

• Läraren bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
• Erfarenhet av arbete med olika metoder och verktyg inom lärande
• Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• Förmåga att skapa engagemang och goda relationer både med kollegor och elever
• Utmanar kollegors uppfattningar om lärande och vad som är god undervisning utifrån vetenskaplig dokumentation
• Ser möjlighet till förändringar och bidrar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas

ÖVRIGT
Tillträde efter överenskommelse. Heltid. Tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag 2018-03-04

Upplysningar om tjänsten får du av rektor Mirjam Wallin tel. 0433-722 62 .

För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.

Välkommen med din ansökan. Vårt ansökningsformulär hittar du på:

http://www.markaryd.se/jobbansokan

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-02-13
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-02-13