Sök

Försvarsmaktens övning Aurora 17

Idag inleder Försvarsmakten Aurora 17, den största militärövningen i Sverige på över 20 år.

Aurora 17 är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Förband i hela Sverige berörs. Dessutom deltar militära förband från andra länder, i syfte att bygga gemensam säkerhet och öka den svenska operativa förmågan. Ett flertal civila myndigheter deltar också. Övningen kommer att pågå mellan den 11/9 - 29/9.

Övningsområdet
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet är hela Sverige, men främst berörs Mälardalen och Stockholm, området på och runt Gotland samt Göteborgsområdet.

Kronoberg berörs perifert
Kronobergs län berörs i mindre omfattning, främst genom transporter genom länet. Det kan därför förekomma störningar för ordinarie trafik vid enstaka tillfällen. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan förekomma och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.

För mer information läs här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-09-11
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-09-21