Fritid

Verksamheterna fritid och kultur utgör en gemensam enhet, med placering i Markaryds Kulturhus.

Huvudsakliga ansvarsområden för enheten är; kultur, bibliotek, fritids- och föreningsverksamhet, föreningsbidrag, idrott, fiske, ungdomsfrågor samt kommunens badanläggningar. Politiskt sett sorterar hela verksamheten under Utbildnings- och Kulturnämnden.

Postadress:

Markaryds Kommun
Kultur- Fritid
Box 74285 22 
Markaryd

Besöksadress:

Markaryds Kulturhus
Kungsgatan 1
285 31  Markaryd

Tjänstegaranti för fritids- och kulturenheten

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2010-04-14
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2017-11-30