Germundsson utsedd till utredare av tandvårdsreform

Regeringen har utsett Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, till särskild utredare för att göra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Utredningens syfte är att bland annat analysera hur systemet för det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet kan förbättras samt föreslå hur kunskapen om tandvårsstödet kan öka bland de grupper där man vet att kännedomen är låg.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-04-02
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-05-08