God Man! Du behövs

Vill du göra en meningsfull insats för att hjälpa yngre eller äldre som av olika anledningar behöver stöd för att klara sin vardag?

Då ska du anmäla dig som GOD MAN!
Du behövs, nu!

Välkommen med din anmälan per telefon 0433-722 01, e-post: overformyndaren@markaryd.se eller via vanligt brev till adressen nedan.

Överförmyndaren
Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-03-22
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-01-22