Inackorderings- och resebidrag

Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov av inackordering beviljas elever i kommunal gymnasieskola t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år (SL 5 33§)
Elever som går på gymnasiala friskolor söker inackorderingsbidrag hos CSN.
OBS! Det går inte att kombinera inackorderingsbidrag och resebidrag

Mer information
Ansökan

Resebidrag
Resebidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov beviljas elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år, och som har mer än 6 km till skolan.
Bidraget består av busskort och /eller kontant resebidrag.

Kontant resebidrag
Mer information

Ansökan 

Busskort (ansökan behövs ej)
Elever under 20 år, från Markaryds kommun, som studerar vid någon gymnasieskola och kan åka med allmänna kommunikationer till och från skolan, har rätt att få ett busskort om avståndet mellan hemmet och skolan är mer än 6 km. Studerande på KCM, Sunnerbogymnasiet i Ljungby och Haganässkolan i Älmhult erhåller busskort första skoldagen. Övriga hämtar busskort på KCM:s expedition, Järnvägsgatan 28, Markaryd i slutet av vecka 32 eller under vecka 33, efter kontakt med Inga-Lill Evaldsson, 0433-72208.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-08-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-08-20