Information angående fiber på landsbygden 2017-10-17

Hannabads fiberförening har nu kommit så långt att hela nätet i princip är driftsatt. Det har varit ett tufft arbete med långa schakter och många hinder att ta sig förbi. Ett fantastiskt arbete som föreningen har utfört och dessutom var de först med att lyckas få statligt stöd. Föreningen äger, driver och förvaltar detta nät där kommunikationsoperatören Zitius har tänt nätet. För att välja tjänsteleverantör har Zitius sin portal www.zmarket.se där det går att beställa tjänster från ett stort utbud av leverantörer.
 
Föreningarna Öst och Väst har en liten annan lösning där Zitius gick in 2016 som byggare, ägare och förvaltare av dessa nät. Byggnation pågår för fullt och näten är planerade att bli helt klara 2018-12-31. Föreningarna kvarstår som hjälp och stöd under hela bygget, därefter är det Zitius helt och hållet som ansvarar för näten. Även här har föreningarna gjort ett fantastiskt arbete som resulterade i att ansökningarna beviljades statligt stöd i samverkan med Zitius. Peab är huvudentreprenör för fiberbygget. www.fibertillalla.se
Markaryd Norra är en intresseförening som tillsammans med Zitius nu lämnat in stödansökan till Länsstyrelsen och väntar besked, ett besked som vi hoppas kommer i år dock troligast i början på 2018. Länsstyrelsen väntar i sin tur på besked från EU och Jordbruksverket. Här är det viktigt att de som är intresserade nu bestämmer sig för att skriva på anslutningsavtal www.fibertillalla.se
Här har också idieellt arbetande föreningsmänniskor gjort ett fantastiskt stort arbete och banat väg för fiberbygget när besked om stödpengar kommer.
 
Västra Skogsbrynets fiber driftsattes till julen 2014, efter ett par års arbete. Det vi vet idag är att föreningen är ff mycket nöjda med sina fiberanslutningar.
 
 

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-10-17
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-10-17