Energieffektiviseringsstrategi

• Kommunens fastigheter är nu inventerade och en utvärdering kommer visa vad för åtgärder som man ska satsa på.

• En utbildning i Eco-driving (personbilar) har under senhösten 2012 genomförts. 132 st deltagare från kommunen har deltagit. I vår 2013 genomförs utbildning i Eco-Driving/sparsam körning för tunga fordon.

Utbildningen för lastbilar genomförs med start på vecka 6 (3 st deltagare) medan den för arbetsmaskiner sker senare (9 st deltagare). För mer information om Eco-driving, se www.ecodriving.se/.
 

• Installation av så kallade nyckelgömmor1 har under januari månad 2013 genomförts för Socialförvaltningens verksamhet.

Fler åtgärder är planerade som vi återkommer med i kommande information.

1 Konceptet nyckelgömmor innebär att kommunens personal slipper hämta nycklar tack vare en nyckelgömma vid kundens boende och på detta sätt ökar den tillgängliga tiden för kunden (och minskar stress för personal) och minskar bränsleförbrukning.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-02-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-05-23