Information om Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-30 att inrätta en ny förvaltning: Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.
Förvaltningen är tillfällig och kommer att verka under perioden 2018-01-01–2020-12-31. Under tredje året kommer en utvärdering att ske.

Uppdraget för förvaltningen är att driva arbetslinjen samt verka för en kvalitetseffektiv integration. Organisatoriskt kommer den nya förvaltningen att vara placerad under kommunstyrelsen.

I den nya förvaltningen kommer delar från Socialförvaltningen och Utbildnings- och kulturförvaltningen att ingå, som flyttas över från respektive verksamhet. Dessa är: vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagning, försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare, serviceteamet samt personal som arbetar för Sunnerbo Samordningsförbund.

Den nya förvaltningen kommer att vara placerad i kommunala lokaler i KCM:s P-hus.

Förvaltningschef är Elisabeth Fock, som börjar 2017-12-20.

För mer information läs KF:s beslut § 121.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-12-11
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-12-13