Julbelysning Markaryds kommun 2017-2018

Trafikverket har meddelat alla kommuner att det inte är tillåtet att använda sig av Trafikverkets belysningsstolpar för juldekorationer. VA/Gatuenheten kommer därför inte längre kunna sätta upp julstjärnor utmed Drottninggatan i Markaryd, utmed Lagastigsgatan och Hinnerydsvägen i Strömsnäsbruk. Elen i Markaryd är separerad från Trafikverkets och därför kan vi hädanefter inte använda belysningsstolparna utmed Drottninggatan.

Vad gäller Strömsnäsbruk så skickade kommunen in en ansökan i juni för dispens 2017-2018 i och med att elen där ännu inte är separerad. Vi har hela tiden fått informationen att Trafikverket kommer till att skriva ett avtal där vi får dispens även 2017-2018. Vi fick ett avtalsförslag från regional samhällsplanerare på Trafikverket den 11/10 som vi godkände.

Den 30/10 fick vi tyvärr ett besked från den regionala samhällsplaneraren att avtalet inte hade intern juridisk förankring inom Trafikverket. Avtalsförslaget drogs tillbaka av Trafikverket. Samtidigt erbjöd Trafikverket ett nytt ett-årigt avtal under förutsättning att kommunen genomförde och bekostade fysiska hållfasthetstester på varje enskild stolpe där saker skulle hängas upp, detta till en kostnad av 1.500 kr per stolpe!

Mot bakgrund av den korta tiden fanns inte möjlighet att genomföra några hållfasthetstester innan jul. Kostnaden per stolpe är dessutom avskräckande hög. Det bör dock nämnas att Trafikverket använder sina stolpar för vägmärken och skyltar utan att en enda stolpe är hållfasthetsberäknad.

Arbetet med övergång från julstjärnor till annan typ av juldekoration påbörjades i Markaryd tidigare under 2016/2017. Arbete med övergång har nu gjorts även för Strömsnäsbruk. Planen var sedan tidigare att detta först skulle behövas göras 2018 baserat på den information vi fått från Trafikverket angående dispensansökan. Mot bakgrund av att Trafikverket drog tillbaka sitt avtal så sent som den 30/10 har det tyvärr inte gått att beställa några nya julbelysningar för leverans innan jul.

I Strömsnäsbruk har personal från VA/Gatuenheten tillsammans med personal från parkavdelningen prioriterat den belysning som redan finns och förbättrat den.

Inför julbelysningen 2017-2018:
Vi har satt upp julstjärnor på Nya Åbrovägen
Vi har sedan tidigare i år satt slingor i ett nytt träd i parken vid kiosken.
Vi har förbättrat belysningen i den kastanj som står mellan kiosken och långa parkeringsplatsen utmed Lagastigsgatan.
Vi har dekorerat bollträden vid Solhäll, i år är de dekorerade som julgranskulor och belysning.
Vi kommer förbättra belysning i det träd som står utmed Lagan i Strömsnäsparken.
Vi har sedan tidigare även belysning i form av istappar som ”droppar” i ett träd mitt emot kiosken.
Vi har satt en gran vid Mejerivägen.
 
Markaryds kommun anser att Trafikverket bär skulden till den nu uppkomna situationen. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Trafikverket ger oss ett avtalsförslag som kommunen godkänner, men som Trafikverket därefter väljer att bryta i ett mycket sent skede. Efter vår genomgång av belysningen i Strömsnäsbruk hoppas så anser vi att ni har förståelse för situationen. Trots uteblivna stjärnor på Lagastigsgatan och Hinnerydsvägen tror vi att det kommer bli fint med belysningen i träden och det kommer bli en bra ersättning av stjärnorna när allt är kompletterat.

Personal från VA/Gatuenheten tillsammans med personal från parkavdelningen har många idéer kring förbättringar på belysning i hela kommunen och vi kommer fortsätta vår planering och ta fram förslag på åtgärder framöver.

Alla frågor och synpunkter angående att det inte är tillåtet att använda sig av Trafikverkets belysningsstolpar för juldekorationer hänvisas till regional samhällsplanerare Göran Svantesson, 070-724 62 95, goran.svantesson@trafikverket.se, alternativt Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-11-30
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-12-01