Knoppen

Förskolan Knoppen
Förskolan Knoppen är en småbarnsavdelning som ligger på Strömsnässkolans högstadium. Förskolan startade augusti 2017.

Personal
Elisabet Förskollärare
Åsa Förskollärare
Matilda Barnskötare

Miljö

Vi prioriterar leken som en väg till kunskap och social kompetens.
Vi arbetar också med utveckling och lärande i den viktiga rutinerna.
Förksolan har en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet och upptäckarlust samt lägger grunden till ett livslångt lärande.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-01-02
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-01-02