Kommunen köper gamla Shell-tomten

Kommunen har kommit överens med Shell och ST1, om ett pris som innebär att kommunen kan förvärva den gamla Shell-tomten på Hässleholmsvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna det avtal som förhandlats fram, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 150.000 kr.

Kommunen kommer i ett nästa steg att riva byggnaden och sanera en mindre markförorening under densamma. Därefter hoppas vi att det i första hand ska finnas intresse av att byggas bostäder. Detta kräver dock en planändring, vilken kommer att påbörjas inom kort.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-04-11
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-05-08