Kommunens kvalitet i korthet

Resultatet för "Kommunens Kvalitet i Korthet" är nu klart.

Du kan ta del av resultatet på länken nedan.
Vill du veta mer kontakta:
ola.eknor@markaryd.se tel 0433-72007 el 070-6880990

Mer och utförligare information, när det är sammanställt.

>>Resultattabell KKiK 120117.xls

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-01-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2012-10-04