Kommunens Kvalitet i Korthet 2013

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med undersökningen är att ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunernas verksamhet, för att skapa underlag för en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Undersökningen används också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Eftersom undersökningen genomförts sju år i rad kan våra egna resultat jämföras långt tillbaka över tid. Resultaten jämförs även med övriga kommuner i länet samt med över 200 andra kommuner i Sverige.

Markaryds kommuns resultat

Broschyr
Resultat över tid

Resultat för Kronobergs län

KKIK 2013
Tillgänglighet i telefon och e-post

Samtliga kommuners resultat

Sveriges Kommuner och landsting (SKL)
Rapport
Excelblad
Granskning av hemsidor - Rapport
Granskning av hemsidor - Excelblad
Axeldiagram

Fler resultat för Markaryds kommun

Tillgänglighet i telefon och e-post
Våra egna mätningar

Tidigare års resultat för Kronobergs län

Broschyr 2009
Broschyr 2010
Broschyr 2011
Broschyr 2012

Tidigare års resultat för Markaryds kommun

Broschyr 2007
Broschyr 2008
Broschyr 2009
Broschyr 2010
Broschyr 2011
Broschyr 2012

Tidigare års resultat för Markaryds kommun

2012
2011
2010
2009

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-02-06
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-02-11