Kommuner fortsätter förbättra information på webben

Idag, den 6/11, har Sveriges Kommuner och Landsting. SKL, publicerat årets mätning av hur bra informationen är på kommunernas hemsidor. Glädjande är att Handikappomsorgen placerat sig bland de tjugo bästa kommunerna i landet.

Inom samtliga 12 områden som mätts hade Markaryds kommun 78 % hittade svar på enkla frågor. Den bästa kommunen i Sverige, Uddevalla, hade 91 % medan den sämsta hade 51 %. Medel i riket var 74 %.

Samtliga resultat hittar du här http://www.skl.se/press/nyheter_2/kommuner-fortsatter-forbattra-information-pa-webben
 

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-11-06
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05