Kommunstyrelsen föreslår försäljning av mark för Golfresort

Vid tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen i Markaryds kommun att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtal om försäljning av mark för en ny golfresort i Traryd.

Köpare är AB Grundstenen 148384 (under namnändring till Lake Lagan Golf Resort AB)

Bakgrund
Inom ett markområde omfattande ca 220 hektar i norra delen av Traryd i Markaryds kommun planeras för ett stort fritidscenter för hela familjen innehållande feriehus, vattenland, camping och en 18-håls golfbana.

Målet är att området, fullt utbyggt, ska bestå av 550 hus.

Pris
Överenskommelsen bygger på dels ett köpeavtal och ett exploateringsavtal, som tecknas samtidigt.

Köparen ska på tillträdesdagen kontant betala 14 200 000 kronor.
Vidare ska bolaget till Markaryds kommun erlägga en exploateringsersättning om totalt 15 000 000 kronor.

Kommentar
I en kommentar säger kommunledningen att man ser mycket positivt på planerna eftersom det innebär stora möjligheter inte bara för Traryd och Markaryds kommun utan för hela regionen.

Samtidigt som projektet inte heller denna gång medför någon belastning på den kommunala ekonomin.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-12-03
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-02-12