Kungörelse av kommunfullmäktige

Beslut om ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Markaryds kommun

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 29 november 2012 (§ 147) beslutat att antaga ändringar i lokala ordningsföreskrifter för torghandel avseende § 20, § 21 första stycket, § 22 första stycket Markaryds kommun.

 

Beslutet har anmälts till Länsstyrelsen enligt 3 kap 13 § ordningslagen(1993:1617).

Länsstyrelsen har genom beslut 2013-02-14 anfört att kommunens anmälan av nya ordningsföreskrifter inte ger anledning till någon åtgärd från länsstyrelsens sida.

Ordningsföreskrifterna finns på kommunstyrelsens kansli, kommunhuset i Markaryd.

Kommunstyrelsen

MARKARYDS KOMMUN
 

>> Läs ändringarna i ordningsföreskrifterna

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-02-22
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05