Markaryd årets företagarkommun i Kronobergs län

Markaryd är årets företagarkommun i Kronoberg 2012 i Företagarnas och UCs tillväxtmätning för 2011. På andra plats kommer Lessebo och på tredje plats Ljungby.

– Företagande och enskilda företagares satsning är avgörande för tillväxt och jobb och därmed för att hela Sverige ska kunna leva. Det är entreprenörer – inte politiska beslutsfattare – som bygger välstånd och jobb, säger Thomas Mattsson regionchef Företagarna.

2011 var ett starkt år för företagande i Sverige, året kännetecknas av bra tillväxt och resultatutveckling. I hela 283 kommuner ökade omsättningen i mer än hälften av företagen. Resultatnivån har också förbättrats kraftigt i de senaste årens undersökningar. I årets undersökning är det 215 av 287 kommuner där fler än hälften av bolagen redovisar ett förbättrat resultat jämfört med året innan.

– Det är mycket positivt att en betydande andel av företagen visar förbättrad kreditvärdighet vilket skapar goda förutsättningar för att kunna fler affärer. Det är även glädjande att se att antalet nya företag ökar vilket på sikt kommer att skapa nya arbetstillfällen, säger Anders Hugosson, vd för UC.

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Undersökningen bygger på företagens bokslut för 2011. Årets Företagarkommun mäter tillväxt genom fyra parametrar; omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-10-03
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05