Markaryd åter bäst i länet

Svenskt Näringsliv resultat av den senaste enkäten om kommunernas företagsklimat.

Markaryd har det högsta betyget på sammanfattande omdömet i länet. 4,3 är ett mycket högt betyg och något bättre än förra året.

Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Rankingen presenteras tisdagen den 6 maj.

>> Sammanfattning enkätfrågor 2013

Läs mer på: www.foretagsklimat.se

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-01-27
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-05-30