Markaryd bäst i länet på medborgarförslag

Vid en jämförelse med länets kommuner kan konstateras att de möjligheter som finns att lägga förslag genom synpunktshanteringssystemet i Markaryds kommun resulterat i en väsentligt högre andel förslag än i övriga kommuner i länet där förslagen hanteras genom medborgarrättsförslag till kommunfullmäktige.

Andelen förslag från medborgarna som resulterat i faktiska åtgärder enligt förslagsställarens önskemål är också betydligt högre i Markaryd än i andra kommuner i länet.

Läs hela utvärderingen

Pressmeddelande

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-10-23
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05